Zjazd walny Stowarzyszenia Marfan Polska 2021

Na tej stronie przeczytasz m. in. o:

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Marfan Polska

Na podstawie art. § 18. Statutu Stowarzyszenia Marfan Polska zarząd stowarzyszenia niniejszym zawiadamia o terminie zjazdu walnego, który odbędzie się w dniu 23.06. 2021 roku tj. środa, pierwszy termin zjazdu o godzinie 19:30, drugi termin zjazdu ? godz. 20:00.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/93615963468?pwd=c0RyVHVmMjZmQzdZbE9SakpJczhqdz09

Meeting ID: 936 1596 3468
Passcode: 916791

W celu dołączenia do spotkania wystarczy kliknąć w link, dostęp możliwy zarówno przez komputer jak i za pomocą smartfona czy tabletu, wystarczy tylko dostęp do Internetu.

Przypominam o Państwa statusie członka: ?§ 8. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnie osoby, które wykazują realny interes i chęć wsparcia Stowarzyszenia. 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada: a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia; b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia. c) prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej bez prawa głosowania nad uchwałami, ale z głosem doradczym. 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej d) regularnie płacić składki członkowskie.?

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zjazdu przez prezesa zarządu, wybór sekretarza i przewodniczącego zjazdu.
  2. Sprawdzenie listy obecności, kworum.
  3. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2020 rok, głosowania.
  4. Przedstawienie realizacji planu działania uchwalonego przez zjazd w dniu 3.10.2020 r.
  5. Uchwalenie planu działania na kolejny rok.
  6. Wolne wnioski.

Zachęcamy serdecznie do udziału w zjeździe, do zgłaszania tematów do dyskusji, do aktywnego tworzenia stowarzyszenia.

Zjazd ma formę zdalną z wielu powodów, m.in. z powodu trwającej epidemii, ale także dla Państwa wygody ? każdy może wziąć udział w takiej formie spotkania, bez konieczności poświęcania czasu na podróż.

Do zobaczenia!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, a może brakuje Ci jakiejś informacji? Napisz do mnie, odpowiem na każdy komentarz i na każdy email – redakcja@marfan.org.pl

To też może Ciebie zainteresować

Fenotyp MASS

Fenotyp MASS to zaburzenie tkanki łącznej podobne pod wieloma względami do zespołu Marfana. Ludzie...

czytaj dalej

Zobacz wpisy na blogu Marfanów