Zjazd wyborczy

Stowarzyszenia Marfan Polska

3 października 2020

Relacja ze Zjazdu

W dniu 03.10.2020 r. o godz. 10:00 w stołecznym biurze Stowarzyszenia przy ul. Pułkowej 58 w Warszawie odbył się Zjazd Walny Członków Stowarzyszenia Marfan Polska. Frekwencja pozwoliła na podjęcie uchwał w pierwszym terminie. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia przyjęto sprawozdania z pracy zarządu, uchwalono program pracy oraz wybrano nowe władze na nową kadencję. Więcej w relacji.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w związku ze Zjazdem Walnym, za obecność. Wiemy, że każdy Członek Stowarzyszenia bardzo chciał być wtedy z nami, nie każdy mógł, ale w pełni to rozumiemy i czuliliśmy tego dnia Wasze wsparcie mentalne, bardzo za to dziękujemy. Doceniamy wysiłek tych, którzy przyjechali, poświęcili czas, pieniądze, aby tego dnia wspólnie pracować nad przyszłością Stowarzyszenia.

Obradom przewodniczył wybrany na Przewodniczącego Zjazdu Paweł Makowski. Na sekretarza Zjazdu wybrano Annę Jaworską. Obecnych było 22 członków z 38 widniejących w spisie. Tym samym Zjazd spełniał wymagane Statutem kworum. Następnie ustępujący zarząd w składzie: Iwona Czabak ? prezes zarządu, Paweł Czabak ? wiceprezes zarządu, Janina Nosel ? Skarbnik, Małgorzata Krówka ? Sekretarz i Katarzyna Góral ? członek zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności, które zostało potem przyjęte Zjazd podjął uchwałę, w której członkowie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium (wymóg statutowy). Następnie członkowie wybrali nowe władze na nową kadencję (2020-2024) czyli Zarząd (w składzie Iwona Czabak – prezes, Paweł Czabak – wiceprezes, Małgorzata Krówka – sekretarz i Katarzyna Górla – skarbnik) oraz Komisję Rewizyjną w składzie Paulina Wierzbicka – Kościjańska ? Przewodnicząca, Justyna Rolka i Hubert Rabiega ? członkowie. Przyjęto też zmiany w statucie. Nie jest on jeszcze prawomocny, czekamy na uprawomocnienie wpisu w KRS. Ponadto podczas Zjazdu opracowano plan pracy na nową kadencję, czyli sugestie od wszystkich członków na temat tego jak Stowarzyszenie powinno nadal działać.

8.10.2020 r. wysyłano do KRSu informacje o zmianach powyborczych oraz nowy statut. Czekamy na wpisanie ich do KRSu oraz na przeprocesowanie zmian w zakresie zmiany siedziby, zmiany organu nadzorującego itp.

22.12.202o zostały zamiezczone zmiany w KRSie przez nas zgłoszone. Najnowszy wpis w KRS można sprawdzić on-line na stronie www.ekrs.ms.gov.pl

Dlaczego Zjazd?

Na podstawie art. 18 Statutu Stowarzyszenia Marfan Polska niniejszym zawiadamiamy Państwa o Zjeździe Walnym, który odbędzie się w dniu 03.10.2020 r. tj. 3 października 2020 roku, w sobotę od godz. 10:00.
Uwaga! Ze względu na ograniczenia epidemiczne nasz zjazd nie może się odbyć w żadnej siedzibie urzędu, stąd zapraszamy Państwa serdecznie do biura Stowarzyszenia przy ul. Pułkowej 58 w Warszawie.
Zgodnie z §. 16 Statutu Stowarzyszenia kadencja władz trwa 4 lata. Poprzednia kadencja rozpoczęła się wyborami w Gdańsku w październiku 2016 roku. Zeszłoroczny zjazd w czerwcu 2019 r. był zjazdem nadzwyczajnym, zaś wybory były jedynie kooptacją, czyli uzupełnieniem stanowisk na trwającą kadencję. Obecnie kadencja zarządu i komisji rewizyjnej kończy się, więc aby stowarzyszenie mogło funkcjonować konieczne jest przeprowadzenie nowych wyborów.

Dlatego bardzo prosimy o obecność na Zjeździe! Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają aktywni członkowie stowarzyszenia, czyli osoby, które zapisały się do stowarzyszenia i opłaciły składkę roczną. Jeżeli otrzymałeś wiadomość mailową, to znaczy, że jesteś aktywnym członkiem stowarzyszenia i możesz zarówno głosować jak i kandydować do organów władz. Jeżeli nie otrzymałeś takiej wiadomości – możesz się zapisać i przyjechać na Zjazd, skontaktuj się z nami.

 

Jaki jest termin Zjazdu?

Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania pracy stowarzyszenia zgodnie z § 17.ust 3 statutu wskazujemy:
– pierwszy termin zjazdu walnego: 03.10.2020 r. o godz. 10:00
– drugi termin zjazdu walnego: 03.10.2020 r. o godz. 11:00
Dzięki temu w przypadku braku wymaganego kworum, które wynosi co najmniej połowę liczby członków, uchwały takie jak wybory i przyjęcie uchwał w sprawach innych niż zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia Zjazd może podjąć w drugim terminie.

 

Po co zmieniać Statut?

Ważne! Zmiana Statutu jest konieczna, obecny Statut wymaga dostosowania do zmieniających się przepisów ustaw, umożliwienia w przyszłości zjazdów i głosowań zdalnych oraz zmiany siedziby stowarzyszenia tak aby była ona tożsama z miejscem funkcjonowania nowego zarządu, którego wyboru dokonacie Państwo 3.10.2020 r. Zmiana statutu jest możliwa tylko wyłącznie przy zachowaniu określonego kworum, czyli frekwencji. Dlatego bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie i obecność na tymże zjeździe. Zmiany te są konieczne dla dalszego sprawnego funkcjonowania naszego stowarzyszenia.
Niestety z powodu trwającej epidemii nie jest możliwe zorganizowanie spotkań z lekarzami, prelekcji ani wykładów, ale planujemy takie spotkania i wywiady internetowo.

Czy na Zjeździe będą tylko formalności?

W ramach spotkania przewidujemy oczywiście czas na rozmowy o leczeniu, zdrowiu, codziennym życiu, czas na wymianę doświadczeń, a na koniec zapraszamy na wspólny ciepły posiłek, który będzie podany na miejscu w Biurze Stowarzyszenia.

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności poprzez zapisy w formularzu. Bardzo ważne jest abyście Państwo zgłosili i potwierdzali swoją obecność, pozwoli to zaplanować ilość miejsc i koszty posiłku.

Jeżeli masz znajomych, którzy mogą być zainteresowani członkostwem w Stowarzyszeniu to udostępnij tą stronę i zaproś na nasze spotkanie.
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr 600 351 020.

Program zjazdu

3 października 2020

Otwarcie Zjazdu
Wybór Sekretarza Zjazdu, Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zjazdu
Przedstawienie sprawozdań przez Zarząd i Komisję Rewizyjną

Przyjęcie sprawozdań przez Zjazd i udzielenie absolutorium Zarządowi


Inne uchwały bieżące

Wybór nowych władz: Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

Opracowanie przez Zjazd planu działania na kolejne lata

Uchwalenie nowego statutu stowarzyszenia, w szczególności zmiana siedziby, umożliwienie Zjazdów i głosowań zdalnych i aktualizacja zapisów statutu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa (proponowana treść nowego statutu w załączniku, zachęcamy do wyrażania opinii, stowarzyszenie to wspólne dzieło nas wszystkich).
Zamknięcie obrad

Lokalizacja

ul. Pułkowa 58,
01-969 Warszawa

Sponsorzy i instytucje które nas wspierają

Dziękujemy bardzo za wsparcie w organizacji konferencji: