Vlogi marfana

Jakie jest prawidłowe ciśnienie?

Dlaczego są różne normy ciśnienia? Jakie powinno być ciśnienie u dzieci? Dlaczego warto rozważyć podawanie dzieciom sartanów i betablockerów?

Cudowne ozdrowienie na komisji lekarskiej!

Jak możesz szybko ale mało skutecznie wyzdrowieć? Jak wygląda walka z orzecznikami? Dlaczego warto walczyć o swoje orzeczenie?

Jak rozpoznano u mnie zespół Marfana?

Jak rozpoznano u mnie ZM? Dlaczego trwało to tak długo? Jakie badanie warto wykonywać?

Dlaczego mierzyć ciśnienie?

Dlaczego warto mierzyć ciśnienie krwi? Czy zawsze warto mierzyć? Dlaczego w zespole Marfana pomiary ciśnienia są tak ważne?