Informacje

Zjazd Walny 2023

20 maja 2023 r. odbył się coroczny Zjazd Walny Stowarzyszenia Marfan Polska. Frekwencja na zjeździe była bardzo wysoka. Członkowie licznie przybyli na głosowanie, dzięki temu odbyło się ono w pierszym wyznaczonym terminie. Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili...

Zespół Ehlersa-Danlosa o typie naczyniowym

Zespół Ehlersa-Danlosa o typie naczyniowym jest dziedzicznym schorzeniem, którego objawy są dość zmienne. Ludzie często są diagnozowani z tym typem EDS, kiedy występują u nich łatwo i często siniaki bez żadnej przyczyny i wyjaśnienia, spontaniczne uszkodzenia jelit...

Zespół Ehlersa-Danlosa typ hipermobilny

Jest to zaburzenie tkanki łącznej, które najczęściej wpływa negatywnie na kości i stawy. Ludzie z tym schorzeniem mają często zbyt  luźne stawy i odczuwają ich długotrwały ból. EDS typu himpermobilnego nazywany jest też zespołem Ehlersa-Danlosa typu 3. Jak powszechny...

Fenotyp MASS

Fenotyp MASS to zaburzenie tkanki łącznej podobne pod wieloma względami do zespołu Marfana. Ludzie z zespołem MASS mają podobne problemy z zastawką mitralną, aortą, skórą oraz wykazują podobną budowę szkieletową. Nie mają natomiast podwichnięcia soczewek i nie...