Osoby z zespole Marfana często obarczone są wieloma komplikacjami kardiologicznymi - niedomykalnością zastawek,...