Restrykcyjna choroba płuc Około 70% osób z zespołem Marfana ma również restrykcyjną chorobę płuc, która powoduje...