Jak żyć

Spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia Marfan Polska

2 października 2021 r. w Warszawie odbyło się spotkanie integracyjne członków naszego stowarzyszenia. W integracyjnym obiedzie w lokalu w centrum Warszawy wzięło udział ok. 30 osób, zarówno dzieci jak i dorosłych. Rozmowy toczyły się w bardzo rodzinnej, przyjaznej...

Funkcjonowanie społeczne osób z Zespołem Marfana – praca magisterska

Znajdziesz tu historie różnych osób chorujących na zespół Marfana

Karta parkingowa

Photo by Austin Kehmeier on UnsplashOrganem wydającym kartę parkingową jest wybrany przewodniczący powiatowego/ miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej), zaś w przypadku placówki przewodniczący...

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Photo by Icons8 Team on UnsplashWedług Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ?niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia...