Jak żyć

Funkcjonowanie społeczne osób z Zespołem Marfana – praca magisterska

Znajdziesz tu historie różnych osób chorujących na zespół Marfana

Karta parkingowa

Photo by Austin Kehmeier on UnsplashOrganem wydającym kartę parkingową jest wybrany przewodniczący powiatowego/ miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej), zaś w przypadku placówki przewodniczący...

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Photo by Icons8 Team on UnsplashWedług Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia...

Orzecznictwo dla celów rentowych

Photo by Bimata Prathama on UnsplashOrzekaniem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ocenia on stopień niezdolności do pracy oraz wydaje orzeczenie, na podstawie którego ZUS podejmuje decyzje w sprawie...