Przewodnik dla rodziców i nauczycieli

Przewodnik dla rodziców i nauczycieli

Pobierasz poradnik, którego przygotowanie dało osobom ze Stowarzyszenia wiele satysfakcji, ale także zajęło wiele godzin ich pracy. Czas ten został wygospodarowany z czasu wolnego wolontariuszy i ich rodzin. Jeżeli doceniasz tę pracę i jeśli chcesz, aby było możliwe...